Menu Ankara Hosting

Hoşgeldiniz

Eğitim ayrıcalık değil, haktır.

 • Nasıl Bir Program?

  Merkezimiz, öğrenme–öğretme süreçlerini farklı açılardan ele alır ve bu sürecin başarısının öğrencilerin yaşamının pek çok dinamiğinin bir araya gelmesi ile gerçekleştiğine inanır. Öğrencilere b

 • Stratejimiz

   Merkezimiz öncelikle üniversite, okullar, veliler ve ilgili kuruluşlarla iş birliğini temel alarak; öğrencilerin en üst düzeyde gelişmesine yönelik stratejilerin belirlenmesinden, hedeflerin saptanmasından, pro

 • Kimlerle ve Neden İşbirliği - Güç Birliği?

  Merkezimiz, çalışmaları boyunca okullar, öğretmenler, üniversite ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği içinde merkezi, bölgesel ve yerel düzeylerde stratejik ortaklıklar geliştirir. Alanı ile ilgili araştırmalar,

 • Neden Böyle Bir Program?

   Öğrencilerin kendilerini anlamasına, çevreleriyle dengeli ve sağlıklı bir uyum geliştirebilmelerine, yaşantılarını anlamlı kılabilmelerine, kendi yaşam ve eğitimleri üzerinde söz sahibi olmalarına, etkin

Galeriden

Çalışmalarımızdan Örnekler

Personel

Kadromuzu tanıyın.

 • Şahika Çağlar

  “  Kurum Müdürü Merkezimizin  üniversitelerle işbirliği yaparak oluşturduğu danışma kurulu  uzun soluklu bir çalışma sonucu merkezi ” Devamı [+]

İlkelerimiz

Eğitimde başlıca prensiplerimiz